Hirdetmények

HIRDETMÉNY

 ingatlan eladásról

 

Perkupa Község Önkormányzata, meghirdeti értékesítésre a tulajdonában lévő  alábbi belterületi ingatlant , a feltüntetett minimum ár, illetve az ettől magasabb vételi ajánlatok szerint.

Perkupa, hrsz.: 483 kivett beépítetlen terület, 1907 m2, 1/1 tulajdoni hányad, minimum ára : 381 400 Ft. azaz háromszáznyolcvanegyezer négyszáz  forint.

Az önkormányzat azt jelöli ki az ingatlan vevőjének, aki arra vonatkozóan a legmagasabb vételi ajánlatot teszi.

Ajánlatot kizárólag írásban, zárt borítékban a Perkupai Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy tértivevénnyel ellátott levélben lehet benyújtani.

Az ajánlatokat 2015. október 22-ig, 10 óráig lehet benyújtani személyesen vagy addig levélben meg kell érkezzen.

A határidő jogvesztő!

A képviselő-testület a megállapított minimális ár alatt nem értékesíti az ingatlant.

Az adásvétellel kapcsolatos minden kiadás a kijelölt vevőt terheli.

 

Perkupa, 2015. szeptember 28.

                                                                         

                                                                                              Molnár Zoltán sk.KÖZADATKERESŐ

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE