Varbóc

A Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetőjének 6/2024. (IV. 04.) számú közleménye - A jelöltek állításához szükséges ajánlások száma

 


TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

 


A Perkupa Helyi Választási Iroda Vezetőjének 9/2023.(X.31.) számú határozata

- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Varbóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 2 főben, azaz kettő főben állapítom meg. 

 

 

 


 

magyar falu program

Varbóc Művelődési Ház épületének felújítása és energetikai korszerűsítése.

 

A pályázat keretében Varbóc belterületén, az önkormányzati tulajdonban lévő 095. helyrajzi szám alatti Művelődési Ház épületének felújítása és energetikai korszerűsítése valósult meg összhangban a kor építészeti és fenntarthatósági követelményeivel.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.07.11.- 2024.05.31.

 

Varbóc Község Önkormányzatának a célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, a vidéki térség önkormányzati tulajdonú infrastruktúrájának fejlesztése volt, ezáltal kívántuk az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását, a kulturális életet. A projekt keretében, ezen célokkal összhangban történt meg, a Varbóc belterületén, az önkormányzati tulajdonban lévő 095. helyrajzi szám alatti Művelődési Ház épületének külső és belső felújítása. A meglévő tetőszerkezet megfelelő állapotú volt, jelen pályázat keretében azon változás nem történt. Megvalósult az épület egyes homlokzati nyílászáróinak a cseréje, a homlokzat és a födém hőszigetelése. A belső felújítás során a meglévő vakolatok és aljzatok felújítása után az épület új beltéri nyílászárókat, burkolatot, festést és glettelést kapott. A felújítás során megvalósult az épület villamos hálózatának felújítása, fűtéskorszerűsítése radiátoros, szilárd tüzelésű fűtési rendszerrel. A tetőre 1,5 kW-os napelemes rendszert terveztünk elhelyezni az épület villamos energia ellátásának biztosítására. A felújítások után egy energetikai szempontból megfelelő, hosszú távon gazdaságosan fenntartható, a megújuló településképbe illeszkedő épület valósult meg. A pályázat megvalósításával hozzájárultunk a helyi közösségi tér fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez, megvalósításához, lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére, a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére.

 


 

magyar falu program

A Varbóc 040 hrsz. külterületi út felújítása a lakosság életminőségének javítása céljából, valamint a mezőgazdasági területek, erdő területek, túra útvonalak megközelítése érdekében.

 

A pályázat keretében Varbóc külterületén, az önkormányzati tulajdonban lévő 040. helyrajzi számmal rendelkező út felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása valósult meg.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.07.11.- 2023.01.11.

 

Varbóc Község Önkormányzatának a célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, a vidéki térség közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése volt, ezáltal kívántuk az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását. Ezen célokkal összhangban korszerűsítettük a még fel nem újított utakat. A projekt keretében Varbóc külterületén, az önkormányzati tulajdonban lévő 040. helyrajzi számmal rendelkező út felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása valósult meg. A fejlesztés kivitelezésével Varbóc egyik meghatározó külterületi útjának burkolata újult meg, emelve a település közlekedési infrastruktúráját. A pályázat megvalósításával hozzájárultunk a helyi lakosság helyben tartásához, illetve a turisztikai vonzerőt elősegítő célok megvalósításához, így a település folyamatos fejlesztésével vonzóbb település jött létre. A település közlekedési hálózatának folyamatos fejlesztése elengedhetetlen a Varbóc Községben végzett feladat-ellátásunk, szolgáltatásunk elvégzéséhez.

 

 


Üzletek kereskedő nyilvántartása az alábbi linken érhető el: Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer

 


 

A település fenntartását, valamint a belterületek, közterületek fenntartását biztosító fejlesztések megvalósítása Varbócon.

 

A pályázat keretében egy TYM T 265 NHEU erőgép, a SAMASZ CITY 150 hóeke, a Metal-Fach T 735 A egytengelyes pótkocsi, az MM 60R hasalatti kasza, a POM AUGUSTOW T-801/1 seprőhenger, a STAREX AGXL 125 szárzúzó beszerzése valósult meg.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2022.01.04.- 2022.10.14.

 

Az Önkormányzat rendelkezzen a megfelelő minőségi és technológiai paraméterekkel bíró gépekkel, eszközökkel, ezáltal a megfelelő szaktudású munkaerő megtartó ereje is növekedhet. Az eszközparkunk fejlesztésének hatására településünk vonzóvá válhat a helyi fiatalok számára is, ezáltal az elvándorlás negatív hatásainak csökkentése valósulhat meg. A jövőbeli céljaink között szerepel a jövőben lehetséges közterület fenntartási-karbantartási és kommunális feladataink minél rövidebb idő alatti ellátása. A beszerzett eszközök segítségével magas színvonalon tudjuk biztosítani a rendezett, gondozott települési környezetet, valamint elhárítani az esetleges havária helyzeteket. Az alapvető közfeladatok ellátását gyorsan, hatékonyan és magas színvonalon biztosíthatjuk a gépek segítségével településünk, sőt a közeli 8 település (Perkupa, Szolosardó, Egerszög, Peresztenye, Szögliget, Bódvarákó, Hídvégardó, Tornabarakony) is, akikkel ingyenes használatban megosztjuk a gépeket igény szerint, hiszen ez a fajta segítségnyújtás eddig is jellemzett bennünket.

 

Önkormányzatunk feladata és stratégiai célja a szemétlerakó helyek végleges felszámolása, a község tereinek folyamatos rendben tartása, az utakon előforduló téli havária helyzetek felszámolása, melynek biztosításával egy élhető település jön létre. Jelenlegi működésünk körülményeinek javítására irányul a tervezett fejlesztésünk, mellyel biztosítani szeretnénk az eszközparkunk technikai javulását, hiszen ez elengedhetetlen a folyamatos fejlődés érdekében. Településünk fejlődési lehetőségeit meghatározó egyéb tényezők között szerepel a térségben végbe menő elvándorlási folyamat, mely hátrányosan érinti községünket, azáltal, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő felkutatása és megtartása nehezebb. A nehézségeket úgy próbáljuk kiküszöbölni, hogy megfelelő munkaeszközök és ergonomikus munkakörnyezet kialakítását próbáljuk meg biztosítani. Településünk lehetőségeihez mérten törekszik arra, hogy a folyamatos fejlődését fenntartsa, fejlesztésünk is erre irányul, mellyel a helyi fiatal, valamint szakképzett munkavállalók bevonzását és helyben tartását kívánjuk elősegíteni.

A projekt illeszkedik a pályázati kiíráshoz, valamint kapcsolódik más önkormányzati és civil kezdeményezésekhez, projektekhez, melyek szintén a település fejlődését hivatottak szolgálni. A projekt jól kiegészíti a településen korábban megvalósított fejlesztéseket, melyekkel célunk a település fenntartása mellett annak szépítése. Célunk, hogy vonzó betelepülési, illetve turisztikai célponttá váljon a rendezett, csendes, békés és tiszta településünk, amely az idelátogatók és itt élők számára kedvező benyomást alakítson ki, illetve magas életminőséget biztosítson. Büszkék vagyunk a bennünket körülvevő környezetre, amelyet minden eszközzel megpróbálunk rendben és tisztán tartani, ehhez járulnak hozzá a fejlesztés keretében beszerzendő gépek, eszközök. A gépek nagy részével (kivéve az erőgépet) korábban nem rendelkeztünk, ezek hiányoznak az eszközállományunkból.

 

 

 

 


 

Formanyomtatványok

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]


Varbóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

 


Varbóc Község Önkormányzata     képviselő-testületének összetétele

 

 2 fő + polgármester

Molnár László

polgármester

 

molnarl71@citromail.hu 

Lempner István

alpolgármester

 

 

Dr. Török Pál

képviselő

 

 


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Választási hirdetmények

A Varbóci Helyi Választási Bizottság 14/2019.(X.13.) Határozata
polgármester választás eredményének megállapításáról

A Varbóci Helyi Választási Bizottság 15/2019.(X.13.) Határozata
önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Helyi Választási Iroda Közleményea 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a jelöltek állításához Varbóc településen szükséges ajánlások számáról

Varbóci Helyi Választási Bizottság 10/2019.(IX.09.) Határozata
Polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása

Varbóci Helyi Választási Bizottság 11/2019.(IX.09.) Határozata
Egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása


Varbóc Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/2000.(XI.29.) önkormányzati rendelete.

Varbóc Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/2000.(XI.29.) önkormányzati rendelete. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

 

Varbóc község képviselő testületének 11/2017 (XII.28.) önkormányzati rendelete

Varbóc község képviselő testületének 11/2017 (XII.28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

 

pdf Településképi arculati kézikönyv (munkaközi)

 

Varbóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei megtalálhatók a https://or.njt.hu/  címen.

 

Előzetes tájékoztatás!

Javaslat-, adat- és fotógyűjtés kérése Varbóc község Település Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítéséhez.KÖZADATKERESŐ

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Bethlen Gábor Alapkezelő

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

magyar falu program

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS PERKUPA ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZSÉGEKBEN

szechenyi_2020