Hidvégardó

Hidvégardó Szlovák Nemzetiség HVI tájékoztatás ajánlások megállapításáról

 


Hidvégardói Roma Nemzetiség HVI tájékoztatás ajánlások megállapításáról

 


A Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetőjének 9/2024. (IV. 04.) számú közleménye - A jelöltek állításához szükséges ajánlások száma

 


A Perkupa Helyi Választási Iroda Vezetőjének 3/2023.(X.31.) számú határozata

- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Hidvégardó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben, azaz négy főben állapítom meg. 

 

 

 


 

Üzletek kereskedő nyilvántartása az alábbi linken érhető el: Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer

 


 

Hidvégardó Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hidvégardói Napközi Otthonos óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod -Abaúj -Zemplén megye, 3768. Hidvégardó, Tornai út 104.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az önkormányzat által fenntartott , önállóan működő intézmény, Hidvégardói Napközi Otthonos Óvoda vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola , óvónő, óvoda pedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat , pedagógus szakvizsga
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program erkölcsi bizonyítvány
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vécsei Vilmos nyújt, a 304108384 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Hidvégardó Község Önkormányzata  címére történő megküldésével (3768. Hidvégardó, Tornai út 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HID/363/2021 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. Elektronikus úton Vécsei Vilmos részére a kozoshivatal@perkupa.hu E-mail címen keresztül Személyesen: Kovács Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemlpén megye, 3768. Hidvégardó, Tornai út 106.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot az intézményt fenntartó önkormányzat képviselő-testülete bírálja el. A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörében a polgármester dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://www.perkupa .hu/?pg=108 - 2021. június 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Formanyomtatványok

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]


Hidvégardó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

 

 


 

Hidvégardó Község Önkormányzata       képviselő-testületének összetétele

 4 fő + polgármester

Tirpák László

polgármester

48/450-001

 

abauj.megye@gmail.com

Giba Béla

alpolgármester

 

 

Matusz Tamás

képviselő

 

 

Kubik Zsoltné

képviselő

 

 

Némethné Sneider Nikolett

képviselő

 

 

 

Hidvégardói Roma Nemzetiségi Önkormányzat összetétele

Csemer Bálint

elnök

Varga István

elnökhelyettes


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Választási hirdetmények

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 3/2020.(II.02.) Határozata
időközi polgármester választás eredményének megállapításáról

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 2/2020.(I.22.) Határozata
polgármester jelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 1/2020.(I.22.) Határozata
Matusz János Tamás polgármester jelölt nyilvántartásból való törléséről

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 36/2019.(XII.30.) Határozata
Matusz János Tamás független, polgármester jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 35/2019.(XII.30.) Határozata
Tirpák László független, polgármester jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 34/2019.(XI.07.) Határozata
az időközi polgármester választásának kitűzéséről

Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetője
A 2020. február 2.-re kitűzött időközi polgármester választás

 


 

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 31/2019.(X.13.) Határozata
polgármester választás eredményének megállapításáról

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 32/2019.(X.13.) Határozata
önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

A Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 33/2019.(X.13.) Határozata
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Helyi Választási Iroda Közleményea 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a jelöltek állításához Hidvégardó településen szükséges ajánlások számáról

Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 25/2019.(IX.09.) Határozata
Polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása

Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 26/2019.(IX.09.) Határozata
Egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása

Hidvégardói Helyi Választási Bizottság 27/2019.(IX.09.) Határozata
Roma nemzetiségi települési képviselő jelöltek sorrendjének sorsolása


 

Hidvégardó Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei megtalálhatók a https://or.njt.hu/  címen.

 

Előzetes tájékoztatás!

Javaslat-, adat- és fotógyűjtés kérése Hidvégardó község Település Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítéséhez.KÖZADATKERESŐ

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Bethlen Gábor Alapkezelő

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

magyar falu program

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS PERKUPA ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZSÉGEKBEN

szechenyi_2020