Bódvarákó

A Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetőjének 8/2024. (IV. 04.) számú közleménye - A jelöltek állításához szükséges ajánlások száma

 


Választási információk

 


TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

 


 

A Perkupa Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2023.(X.31.) számú határozata

- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Bódvarákó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 2 főben, azaz kettő főben állapítom meg. 

 


Bódvarákó település csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése

A kedvezményezett neve: Bódvarákó Község Önkormányzata 
A projekt címe: Bódvarákó település csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése
A szerződött támogatott összege: 69 872 814 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében felújításra kerülő csapadékvíz csatornák a kidolgozandó engedélyes és kiviteli terveknek megfelelően kerülnek megvalósításra. A projekt célja a csapadékvizek szikkasztással történő elvezetésének megoldása a helyi adottságok figyelembevételével. A szikkaszthatóság biztosítására földmedrű szikkasztóárkok kerülnek kialakításra, továbbá a meglévő terméskő mederburkolatú árokszakaszok rekonstrukciójára is sor kerül a projekt keretében. Az elszikkasztható csapadékvizek elszikkasztásra kerülnek a tervezett földmedrű árokrendszerekben. A felhalmozódó elszikkadni nem képes csapadékvizek az árokrendszerben elvezetésre kerül a befogadókig.

Jelen terv a fenti utcák csapadékvíz elvezető és elhelyező rendszerét mutatja be. A tervezés során alapadatként a területen fellelhető állapotot, és a Megrendelő által szolgáltatott dokumentációkat használtuk fel.

A csapadékhozam meghatározására a VMS 201/1–77 „Műszaki Segédlet, a különböző valószínűségű rövid idejű csapadékok (záporok) meghatározására bel- és külterületi kis vízgyűjtők vízrendezési tervezéséhez és hidraulikai méretezéséhez” ajánlásai szerint jártunk el.

A projekt keretében a következő utcákban kerül kialakításra csapadékvíz elvezető rendszer:

Meglévő egyoldali nyílt csapadékvízelvezető árok (felújítandó árkok):

  • 12 hrsz.-ú út földmedrű árokrendszer
  • Szabadság utca földmedrű árokrendszer

Meglévő kétoldali nyílt csapadékvízelvezető árok (felújítandó árkok):

  • Szabadság utca földmedrű, terméskő mederburkolatú, mederburkoló lappal ellátott árokrendszer

Meglévő vízfolyás (felújítandó vízfolyás):

  • 184, 014 hrsz.-ú patak nyilvántartás szerinti fenékszintre történő mederkotrása, mederrendezése az 0+000–0+339,6 szelvényszámok között

A jelenleg nagyrészt elhanyagolt, sok területen gazos, benőtt, földomlásos szakaszok rendezésével, kotrásával a biztonságos vízelvezetés hosszú távon megoldásra kerül.

A projekt keretében beszerzésre kerül egy nagy teljesítményű átemelő szivattyú, amely az esetleges extrém időjárás miatti magas vízállás esetén az Önkormányzat számára rendelkezésre állhat a belvíz elleni védekezés során

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00139

 

 


 

Üzletek kereskedő nyilvántartása az alábbi linken érhető el: Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer

 


 

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

 

Bódvarákó község településrendezési eszközeinek módosítása a 183 Hrsz.-ú ingatlan kapcsán,

  

 

Az önkormányzati és az építési törvényben kapott felhatalmazás alapján tájékoztatom a lakosságot, s valamennyi érintett ingatlantulajdonost, hogy az Önkormányzat településfejlesztési döntése értelmében Bódvarákó Község Helyi Településszerkezeti tervét, Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét egyéni kérelemre módosítani kívánja. A módosítás ismertetését és a változást bemutató dokumentációt megtekintésre a mai nappal közzé teszem. A módosítással a nevezett ingatlan lakóterület besorolásából különleges mezőgazdasági üzemi területté történő átminősítésre kerül. Az új építési övezet szabályozása megtörténik. Egyéb tekintetben változás a telek környezetében nem történik.

 

A véleményezésre az egyeztetés meghirdetésétől számítva 15 nap áll rendelkezésre, azaz

2022. november 15-én 00 óráig lehet észrevételt tenni.

Kérem az egyeztetési eljárásban részt venni kívánók véleményüket a közzétett dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan írásban tegyék meg a véleményezési időn belül.

Az eljárásról 

A módosuló településrendezési eszközök módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 42. § -a szerinti „tárgyalásos eljárással” kerülhet sor. A módosítás előzetes tájékoztató és adatkérő felhívása az érintett államigazgatási szerveknek és szomszédos településeknek megküldésre került, melyre kapott válaszok beépültek a tervmódosításokba.

A kormányrendelet 42.§. (1) bekezdése szerint, a 2021. évi XCIX. törvény 157.§-a, valamint Bódvarákó Község Partnerségi Szabályzatának megfelelően kérem T. Érintetteket, hogy a fentiekkel kapcsolatos észrevételeiket a felhívás megjelenésének időpontjától számított 15 napon belül tegyék meg az alábbi módok valamelyikén: 

1.      Bódvarákó Község Polgármesteri Hivatal címére (3764 Bódvarákó, Szabadság út. 16.) írásban történő megküldéssel, vagy személyes leadásával,

2.      elektronikus levélben (e-mailben) történő megküldéssel a korjegyzoseg@perkupa.hu címre.

A módosítással kapcsolatosan egyeztetésre a veszélyhelyzetre való tekintettel elektronikus úton a honlapon keresztül van lehetőség.  

Véleményezési dokumentáció megtekinthető ……itt

Rajzi mellékletek_10.17.zip

K.L.-családi gazdálkodó - környezeti vizsgálat.pdf

BÓDVARÁKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA SZABADSÁG UTCAI 183 HRSZ.-Ú INGATLANT ÉRINTŐEN

 

 

 

Bódvarákó, 2022. október 18.

Képes László 

 

Bódvarákó Község Polgármestere

 

  

Rendelet tervezet

Bódvarákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (VIll.19.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 3/2021. (IIL24.) önkormányzati rendelet módosításáról 


MEGHÍVÓ

Bódvarákó Község Önkormányzatának Képviselő-testületét 

 

2021. augusztus 18. napián 10 órára ülésre összehívom, melyre tisztelettel meghívom.


Formanyomtatványok

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] 

Bódvarákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól 

 


 

Bódvarákó Község Önkormányzata        képviselő-testületének összetétele

 2 fő + polgármester

Képes László

polgármester

48/455-001

bodvarko.onkormyanyzat2018@gmail.com  

Kovácsné Fülöp Klára

alpolgármester

 

 

Gál Réka

képviselő

 

 


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Választási hirdetmények

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 14/2019.(X.13.) Határozata
polgármester választás eredményének megállapításáról

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 15/2019.(X.13.) Határozata
önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Helyi Választási Iroda Közleményea 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a jelöltek állításához Bódvarákó településen szükséges ajánlások számáról

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 5/2019.(IX.09.) Határozata
Képes László polgármester jelölt nyilvántartásba vétele

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 9/2019.(IX.09.) Határozata
Dámóczi Attila Miklós polgármester jelölt nyilvántartásba vétele

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 8/2019.(IX.09.) Határozata
Pápista István egyéni listás önkormányzati képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 7/2019.(IX.09.) Határozata
Szabó Zoltán József egyéni listás önkormányzati képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 6/2019.(IX.09.) Határozata
Gál Réka egyéni listás önkormányzati képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 4/2019.(IX.02.) Határozata
Kovácsné Fülöp Klára egyéni listás önkormányzati képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 10/2019.(IX.09.) Határozata
Polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása

Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 11/2019.(IX.09.) Határozata
Egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása


 

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS PERKUPA ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZSÉGEKBEN

Kedvezményezett neve: Perkupa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt címe: Külterületi helyi közútfejlesztés és gépbeszerzés Perkupa és Bódvarákó községekben

Projekt azonosító száma: 1826865345

Szerződött támogatás összege: 100,93 millió forint

A támogatás mértéke: 95%

PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A megvalósuló pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése. Perkupa és Bódvarákó konzorciumi társulásában megkezdődő beruházás során Perkupa 0156 helyrajzi számú külterületi út 443 méter, Bódvarákó 012 helyrajzi számú külterületi út 1069 méter hosszan kerül leaszfaltozásra, az utak mindkét oldalán 50 cm széles útpadka kerül kialakításra tömörített zúzottkőből. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához jelen pályázat keretén belül beszerzésre kerül még egy traktor, illetve hozzá tartozékként egy gréder és egy padkakasza is. A fejlesztés eredményeképpen javul Perkupa és Bódvarákó Községek településképe, mely növeli az itt élők komfortérzetét, elégedettségét, a település népességmegtartó erejét. Az utak járhatóságának biztosításával nemcsak a lakosság, hanem a helyi vállalkozások járművei is zavartalanul tudnak közlekedni, így biztosítva stabil és hosszú távú eredményes működésüket, fejlődésüket és munkahely megtartó képességüket.

szechenyi_2020


Bódvarákó község képviselő testületének 11/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

Bódvarákó község képviselő testületének 11/2017 (XII.29..) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

 

Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetője

Közlemény (2018.07.02.)

Hirdetmény - A 2018. augusztus 26-ra kitűzött időközi polgármester választás (Bódvarákó)


Bódvarákói Helyi Választási Bizottság

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 16./2018. (VIII.26.) határozata időközi polgármester választás eredményének megállapításáról

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 15/2018 (VIII.01.) határozata a polgármester jelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 13/2018 (VII.23.) határozata Dámóczi Attila Miklós független, polgármester jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 12/2018 (VII.23.) határozata Farkas Árpád független, polgármester jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 10/2018. (V.30.) HVB határozat az időközi polgármester választásának kitűzéséről 

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 2/2018. (V.14.) határozata Pápista István független, egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételéről. 

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 3/2018. (V.14.) határozata Dámóczi Attila Miklós független, egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételéről.

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 4/2018. (V.14.) határozata Klimaj Mihály János független, egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételéről. 

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 5/2018. (V.14.) határozata Gál Réka független, egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételéről. 

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 6/2018. (V.14.) határozata Képes László független, egyéni listás képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételéről.

A Bódvarákói Helyi Választási Bizottság 7/2018. (V.14.) határozata egyéni listás képviselő jelöltek sorrendjének sorsolásáról
pdfPerkupai Helyi Választási Iroda Vezetőjének Közleménye

A 2018 június 17.-én megtartandó időközi képviselő-választásra, képviselő jelölt állításhoz választópolgári ajánlások számáról.


pdf Bódvarákó Község Helyi Választási Bizottsága 1/2018. (III.12.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők választásának kitűzéséről.


pdf Hirdetmény - időközi helyi önkormányzati képviselők választásapdf Településképi arculati kézikönyv (munkaközi)Bódvarákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei megtalálhatók a https://or.njt.hu/  címen.Előzetes tájékoztatás!

Javaslat-, adat- és fotógyűjtés kérése Bódvarákó község Település Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítéséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bódvarákó Község Önkormányzata        képviselő-testületének összetétele

 2 fő + polgármester

Képes László

polgármester

48/455-001

bodvarko.onkormyanyzat2018@gmail.com  

Kovácsné Fülöp Klára

alpolgármester

 

 

Gál Réka

képviselő

 

 


KÖZADATKERESŐ

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Bethlen Gábor Alapkezelő

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

magyar falu program

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS PERKUPA ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZSÉGEKBEN

szechenyi_2020