Jegyzőkönyvek A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2011. január 5., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Tájékoztató az iskolával kapcsolatban
 2. Önkormányzati föld eladás
 3. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. március 3., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Perkupa Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása Előadó: Molnár Zoltán polgármester
 2. Térítési díjak megállapítása Előadó: Molnár Zoltán polgármester
 3. Perkupa Községi Önkormányzat gazdasági programjának elfogadás Előadó: Polgármester
 4. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. március 28., hétfő-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Háziorvosi praxis betöltése Előadó: Molnár Zoltán polgármester
 2. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. április 4., hétfő-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának megvitatása, elfogadása Előadó: Molnár Zoltán polgármester
 2. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet megvitatása, elfogadása Előadó: Vécsei Vilmos körjegyző
 3. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. május 16., hétfő-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Szolgálati lakás értékesítése Előadó: Molnár Zoltán polgármester
 2. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. augusztus 25., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Perkupa Község Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának megvitatása megtárgyalása, elfogadása Előadó: Polgármester
 2. Bódvaszilas Körzeti Általános Iskola Alapító okiratának módosítása Előadó: Körjegyző
 3. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. november 30., szerda-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Perkupa Község Önkormányzat 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Polgármester
 2. Perkupa Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Előadó: Polgármester
 3. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2011. december 30., péntek-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
 1. Közmeghallgatás
 2. A háziorvosi szolgálati lakás bérleti díjának megállapítása
 3. Egyebek

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat


KÖZADATKERESŐ

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS PERKUPA ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZSÉGEKBEN

szechenyi_2020